Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2019

Rezortní organizace: Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci


 

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek včetně DPH

doba trvání

smluvního vztahu

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace II.Q.2019

max. 45. 000,. Kč/Q

39.500

kvartálně

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace III.Q.2019

max. 40. 000,. Kč/Q

39.000

kvartálně

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Ad hoc daňové poradentství

10 000,- Kč + DPH měsíčně (do 7hod.) a 1 500,- Kč/hod + DPH nad paušál

269.830

1.10.208 až na dobu neurčitou

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Zastupování likvidovaného právního podniku před soudy

35 000,. Kč + DPH měsíčně + náhrada výdajů

254.100

1.9.2018 až 31.8.2021

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradentství

2 000,- Kč/hod + DPH + náhrada výdajů

316.743

7.1.2019 až 31.12.2019

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb – duplicitní zápisy vl.práva

Právní služby

10.000,- Kč + DPH za jeden dupl.zápis

108.900

22.11.2018

JUDr. Miroslav Štorkan

Příkazní smlouva

Poradenské služby spojené s likvidací podniku

35 000,- Kč + DPH měsíčně

254.100

3.1.2019 až 31.12.2019

ALMIRA s.r.o.

Objednávka

Lustrace majetku

250,- Kč + DPH/hod., max. 40 000,--Kč

48.400

jednorázově

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o provedení auditu 2019

Audit účetní závěrky 2019 , průběžný audit 2019

290 000,- Kč + DPH (audit)

50 000,- Kč + DPH (průběžný audit)

6.050

23.5.2019 až na dobu ověření úč.závěrky

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o dílo

Prověření směrnic podniku

80 000,--Kč + DPH

96.800

Předáním díla

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouvy o poskytování daňového poradenství

Poskytování daňového poradenství – kontrola výstupů z účetnictví 2018 DPPO 2018

140 000,-- Kč + DPH

169.400

14.2.2019 – 30.9.2019

Mgr. Richard Bednář

Smlouva o provedení dražby

Provedení dražby

Paušální náklady 4.000,- Kč + DPH, 7% z dosaženého nevyššího podání

167.218,20

Splněním sml. závazku

Goldica s.r.o.

Objednávka

Vyřazovací protokoly prodaných pozemků

max. 40. 000,- Kč

40.000

jednorázově

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou červen 2019

300,.Kč/hod. max. 150h.

38.100

jednorázově

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou srpen 2019

300,.Kč/hod. max. 120h.

36.000

jednorázově

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou říjen a listopad 2019

300,.Kč/hod. max. 140h.

42.000

jednorázově